Koulutettu hieroja:  
 

 

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen. Hänet on merkitty
VALVIRAN rekisteriin nimikesuojatuksi koulutetuksi hierojaksi.

Koulutettu hieroja on suorittanut koulutetun hierojan ammattitutkinnon.
Tutkintoon johtava koulutus on laskennallisesti noin 40 opintoviikkoa.
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta: Hierojan ammatin perusteet,
Hierojan työmenetelmät, Hieronta hoitotapahtumana ja Hieroja yrittäjänä.
Ammattitaitokriteerit on vahvistettu opetushallituksessa ja osaaminen
osoitetaan koulutuksen jälkeen valtakunnallisten kriteerien mukaan
näyttötutkinnoissa.

Saavuttaakseen koulutetun hierojan ammattiosaamisen tason, on perehdyttävä
sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin. Ammattiosaamisen teoria koostuu
hieronnan teorian lisäksi muun muassa anatomiasta, fysiologiasta,
patologiasta, liikehoidoista, lääkinnällisestä kuntoutuksesta,
fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja
viestinnästä.

Hierojan ammattikuvaus

Koulutettu hieroja työskentelee pääsääntöisesti ammatinharjoittajana, mutta
myös toisen palveluksessa esimerkiksi kylpylöissä, hoitokodeissa tai
liikuntakeskuksissa. Hän tekee töitä sekä sairaiden, että terveiden eri
ikäisten ihmisten kanssa. Työssä korostuu hieronnan lisäksi ohjeiden
antaminen lihasten venytyksistä ja vahvistamisesta, liikunnasta,
ergonomiasta, ravinnosta ja terveellisistä elämäntavoista. Koulutetun
hierojan ammatissa toimimisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja korkea
ammattieettinen toiminta

Lähde: Koulutettujen hierojien liiton nettisivut
http://www.khl.fi/index.php?mlid=3&slid=3